CSR strategi: Medarbejdernes arbejdsvilkår

Sygdom og ulykker

Mange danske virksomheder arbejder kontinuerligt på at forbedre deres medarbejderes arbejdsvilkår som en del af deres CSR strategi. Det giver lidt sig selv, at der kan være god forretning i at skabe de bedst mulige vilkår for sine medarbejdere. Er arbejdet fysisk og/eller psykisk hårdt for medarbejderne kan det være en god idé at virksomheden vælger at arbejde målrettet i deres CSR på at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår. Dårlige arbejdsvilkår kan fører til længerevarende sygdom hos de ansatte eller ulykker på arbejdspladsen.

Det er ikke optimalt, at der sker mange ulykker på arbejdspladsen eller et sygefraværet er højt.

CSR og færre ulykker på arbejdspladsen

 Ønsker virksomheden som en del af sit CSR arbejde at nedbringe antallet af ulykker på arbejdspladsen, handler det først og fremmest om at virksomheden laver research og et godt stykke analysearbejde. Analysearbejdet og researchen skal gøre virksomheden klogere på hvor ulykkerne opstår. For at nedbringe antallet af arbejdsrelateret ulykker er det naturligvis fundamentalt at virksomheden ved hvor ulykkerne opstår. Ved virksomheden ikke hvor ulykkerne opstår, så kan det være vanskeligt at gøre noget ved det.

Sænk sygefraværet

Har din virksomhed et højt sygefravær, så kan det skyldes dårlige arbejdsvilkår. Vælger I som en del af jeres CSR arbejde at optimere betingelserne for de ansatte, så kan det bidrage til et lavere sygefravær. Igen handler det om, at I skal lave et godt stykke analysearbejde. I skal bl.a. på arbejdspladsen holde møder med de ansatte og spørge ind til deres ønsker. For at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår skal i kende til, hvilken vilkår medarbejderne ønsker forbedret. Det er vigtigt at du i mødet med medarbejderne spørger oprigtigt ind til deres ønsker, og viser en åbenhed og forståelse i forhold til deres behov. Medarbejderne skal føle sig trygge og vide at deres holdninger til arbejdsmiljøet ikke har nogle former for negative konsekvenser. Det skal være ok at forholde sig kritisk til arbejdsvilkårene. Har medarbejderne ikke denne følelse, så vil analysearbejdet ikke bærer frugt, da du ikke vil nå ordenligt til bunds.

Personalegoder og CSR

En nem måde at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår på er ved at indfører forskellige former for personalegoder. Her kan det også være en god idé og tage en snak med medarbejderne for at finde ud af, hvad det er for nogle ønsker de har. Når i indfører forskellige personalegoder på arbejdspladsen, som en del af jeres CSR strategi, så skal I vælge de personalegoder, der skaber størst mulig værdi for medarbejderne og virksomheden på samme tid. Personalegoder kan eksempelvis være følgende:

Firmaarrangementer:

Gratis firmaarrangementet, hvor de ansatte ikke betaler, kan være med til at skabe bedre forhold på arbejdspladsen. Har medarbejderne det godt sammen, så vil det skabe gode resultater for virksomheden.

Frokostordning og drikkelse:

Har medarbejderne mulighed for at få gratis drikkelse i løbet af dagen, så kan det højne arbejdsmoralen. Muligheden for at tage en cola, danskvand etc. er en lille ting, som kan virke forfriskende for medarbejderne.

En frokostordning, hvor virksomheden betaler 100% eller måske delvist (70%) kan også være en gode som medarbejderne sætter pris på. Det skaber lidt mindre stress i den travle hverdag, at der ikke skal tænkes på at lave en madpakke.

Flekstidsordninger:

Muligheden for at flekse med arbejdstiden kan også bidrage til at skabe mindre stress hos medarbejderne, da travlheden for børnefamilierne kan være hård om morgnen. Så muligheden for at møde en time senere i ny og næ og så tage en time længere i den anden ende, kan for mange være guld værd. Det kan endda være at medarbejderne til tider kan arbejde hjemmefra.

Læs mere om CSR-Mærket her.